รวบรวมคำสอนของหลวงตา


รวบรวมในที่เดียวกัน.....ไว้เพื่อให้ญาติธรรมไว้ใช้เป็นแรงใจในการทำความเพียร หรือติดขัดอุปสรรคอะไร เมื่ออ่านคำสอนแล้วก็จะได้มีแรงบันดาลใจในการทำความเพียรต่อไป

ที่มา https://www.facebook.com/watsomphanas

"ความคิดจะเป็นพิษกับผู้ไม่รู้เท่าทัน"

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin w :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-16 20:15:33


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1624537)


"รูปกายนี้เป็นดั่งบ้าน นามขันธ์เหมือนผู้อาศัย"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:17:04


ความคิดเห็นที่ 2 (1624538)"คุณภาพสติรู้ได้เมื่อภัยมี"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:18:12


ความคิดเห็นที่ 3 (1624539)"รู้ ละ วาง คือหนทางอริยสัจจ์"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:19:52


ความคิดเห็นที่ 4 (1624540)"ความสุขจะหายไป เมื่อใจเราร้อน""อย่าเห็นสุขทุกข์เป็นรางวั
ให้รู้ทันว่าเป็นธรรมชาติของธาตุขันธ์"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:21:27


ความคิดเห็นที่ 5 (1624542)"สุขเป็นเปลือก
ทุกข์เป็นเนื้อ ว่างเป็นแก่น""เห็นทุกข์เป็นความว่าง
คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:22:52


ความคิดเห็นที่ 6 (1624543)"หลงทางยังรู้วันรู้คืน
หลงตัณหาจะไม่รู้ตื่นทั้งกลางวันกลางคืน""ความคิดเหมือนหยดน้ำ
ความอยากเหมือนละอองน้ำ"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:24:19


ความคิดเห็นที่ 7 (1624544)"วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่
วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็น้อยลงทุกวัน"นอกเหตุหรือผลคือพุทธะ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นสิงที่นอกเหนือผล
คือการกระทบผัสสะแล้วก็จะดับเองไม่มีอะไรที่ต้องปรุงแต่ง  เราจะทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีต่างๆ ก็ทำไปด้วยความเป็นธรรมดา แต่จะไม่มีติดอารมณ์จิตนี้ จึงมีความสดใสอยู่ตลอดเวลา

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:27:43


ความคิดเห็นที่ 8 (1624546)ความรู้ที่ติดตัวมาพร้อมกับการเกิด คือ สัญชาตญาณ
ความรู้ที่เกิดจากการผัสสะอายตนะ คือ สัญญา
ความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาสังขาร คือ จินตญาณ
ความรู้แจ้งที่อยู่เหนือความคิดสังขาร คือ ปัญญาญาณ

ถ้าอยากเห็นธรรมที่มันลึกๆ สมาธิต้องเยอะพอสมควร
คือตัวตนมันต้องน้อยมาก มันถึงจะหยั่งลงไปเห็นได้
ถ้าเรามีอัตตาตัวตนจะทำให้ดันตัวสติเราขึ้นมา
สภาวะจิตเช่นนั้นมันไม่สามารถที่จะหยั่งสู่อมตะธรรมลึกๆ ได้


 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:30:23


ความคิดเห็นที่ 9 (1624548)ระเบียบวินัยคือเครื่องมือรักษา
และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
แต่ต้องลงลึกถึงจิต ลงลึกไปถึงจุดกำเนิดของปัญหาและปัญญา
คือสติสัมปชัญญะมีสติเป็นวินัย
ที่เป็นอริยวินัยที่ทำให้ใจห่างจากกิเลสยิ่งเรามีสติเข้มแข็ง จิตตั้งมั่นเท่าใด
ธรรมชาติปัจจัยที่จะมาปรุงแ

ต่งจิตให้ทุกข์ไม่รู้มันหายไปไหนหมด
จิตจะมีแต่ความว่างตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ
จิตผ่องใสไม่เป็นทุกข์ สุขก็เห็น
ทุกข์ก็เห็นแต่ไม่เป็น

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:31:52


ความคิดเห็นที่ 10 (1624550)"เห็นการเกิดดับทุกข์ให้ชัด"
เคล็ดลับการรู้ธรรมอยู่ที่การรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
ความต่อเนื่องของสติจะเข้าไปขวางกั้น
ภาวะสันตติในสังขารปรุงแต่งที่ไหลอย่างต่อเนื่องนั้นให้หยุดลงได้
ยิ่งเรากำหนดสติได้เท่าใด ความคิดก็จะน้อยลงเท่านั้น 

และที่สำคัญจะต้องทำความเข้าใจ 
ให้แยกสติออกจากความคิดให้เป็น
สติรู้ความคิดกับกดความคิดนั้นจะไม่เหมือนกัน"ความรัก"
ความรักในอีกระดับหนึ่ง เป็นรักแบบเมตตา
ความรักนี้ไม่มีตัณหา มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์
ต้องการให้รู้แจ้งพ้นทุกข์ 
เป็นรักแบบไม่มีราคะ โทสะ โมหะ อยู่เบื้องหลัง
ลองฝึกจิตให้ได้อารมณ์กรรมฐานดู 
แล้วจะซาบซึ้งประจักษ์แจ้งกับรักที่เหนือรัก

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:33:31


ความคิดเห็นที่ 11 (1624551)
ความเพลิดเพลินสุขสนุกสนาน คือสัญญานเสพติดทางอารมณ์
ทำให้จิตวิญญาณขาดเอกภาพในการไปรู้ตามความเป็นจริง
ไร้อิสระในการพิจารณาด้วยปัญญากายไม่ใช่จิต จิตไม่ใช่ความคิด
ความคิดไม่ใช่ความรู้สึกตัว
ความรู้สึกตัวไม่ใช่ความทุก

ข์


ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:36:13


ความคิดเห็นที่ 12 (1624552)"ชีวิตมีสติเป็นทหาร มีปัญญาเป็นอาวุธประจำกาย
มีชีวิตอยู่อย่างผู้ชนะ นี่แหละฮีโร่ที่แท้จริง"
จากหนังสือ " ฝึกใจให้รู้แจ้ง ตามหลักสติปัฎฐาน"พอแยกรูปแยกนามออกจากจิตใจไม่เป็นเนื้อ
มันจะห่วงไปหมดเลย รูปของคนอื่น นามของคนอื่น
ก็เหมือนรูปของเรา นามของเรา รูปกู ตัวกู ลูกของกู
ผัวของกู เมียของกู ทรัพย์สมบัติของกู ตัวกู
อะไรแตกสลายหายไปไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ทำใจไม่ได้


จากหนังสือ"ฝึกใจให้รู้แจ้ง ตามหลักสติปัฎฐาน"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:38:09


ความคิดเห็นที่ 13 (1624554)เห็นการเกิดดับทุกข์ให้ชัด
"เคล็ดลับการรู้ธรรม
อยู่ที่การรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่"คนเราเกิดมามีหน้าที่เดียวคือ เพื่อพ้นทุกข์


ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:39:55


ความคิดเห็นที่ 14 (1624556)


"เราปฎิบัติธรรมนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของสติ
เพิ่มศักยภาพของความเข้าใจชีวิต
เพิ่มศักยภาพของดวงตา
เพิ่มศักยภาพของปัญญาให้เกิดกับชีวิตเรา
แล้วให้เราหายจากความกลัวทุกอย่างที่จะปรากฎเกิดขึ้นกับชีวิตเรา"

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:42:19


ความคิดเห็นที่ 15 (1624557)

อยากชักชวนทุกคนที่เดินวกวนอยู่ในสังสารวัฎ
ให้มาฝึกสติรักษาใจไว้กับตัวกาย
ให้รู้อยู่กับปัจจุบัน ให้ทันความคิด
อย่าปรุงแต่งจิต อย่ายึดติดรูปนามผู้แสดงความคิดเห็น Admin w วันที่ตอบ 2012-08-16 20:44:42


ความคิดเห็นที่ 16 (1645219)
สาธุค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น มาริสชญา ศรีแก้ว (marischayatb-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-13 15:11:08


ความคิดเห็นที่ 17 (1683803)

ชีวิตเปลี่ยนไปทุกวันนี้ เพราะหลวงตาท่านเมตตาอบรมสั่งสอนมาค่ะ  สาธุค่ะหลวงตา

ผู้แสดงความคิดเห็น TINK NNK (lotus4112-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-15 11:18:251


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658