ภาพงาน ๑๐๐ ปี หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จ.สกลนคร วันที่ ๑๖ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓


อาจาริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ " สัมมนาจิตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ.หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

บรรยากาศใส่บาตรตอนเช้า ของงานวันแรก ฝนตกแต่เช้า อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว 17องศา

 

คณะอาจารย์ น้องนักศึกษา และญาติธรรม เตรียมของมาใส่บาตรแต่เช้าผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-19 17:15:37


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1522597)

คณะสงฆ์จากวัดป่าโสมพนัสรับบิณฑบาต

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 17:23:46


ความคิดเห็นที่ 2 (1522600)

สถานที่จัดงาน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 17:27:49


ความคิดเห็นที่ 3 (1522603)

ลงทะเบียนหน้างาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 17:38:03


ความคิดเห็นที่ 4 (1522604)

พิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

พิธีกรประจำวัน คุณกนกวรรณ   กนกวนาวงศ์

 

ต่อด้วยรายการภาคเช้า

ปาฐกถาพิเศษ "พุทธธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทย"

โดย อาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 17:48:36


ความคิดเห็นที่ 5 (1522606)

ภาคบ่าย

การเสวนา "เป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วิทยากร

แม่ชีศันสนีย์   เสถียรสุต

ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ.อยุธยา

ผศ.ดร.ชาญชัย  ลิมปิยากร

ดำเนินรายการโดย ศ.พญ.รัตนวดี ณ.นคร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 18:44:21


ความคิดเห็นที่ 6 (1522607)

ญาติธรรม รอสนทนาธรรมกับแม่ชีศันสนีย์

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 18:48:00


ความคิดเห็นที่ 7 (1522608)

แม่ชีศันสนีย์ กราบนมัสการหลวงตา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 18:50:45


ความคิดเห็นที่ 8 (1522609)

ตอนเย็น พิธีเจริญ "อาจาริยบูชาชาตกาล 100 ปี" โดยหลวงตาสุริยา  มหาปัญโญ


ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 18:55:02


ความคิดเห็นที่ 9 (1522610)

งานวันที่ 17 ธันวาคม 2553

ภาคเช้า

ปาฐกถาพิเศษ "หลวงพ่อเทียน - การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวกับคุณูปการต่อการศึกษาไทย"

โดย ศ.ดร.วัลลภ  ปิยะมโนธรรม (นักจิตวิทยาชั้นนำของไทย)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 19:04:00


ความคิดเห็นที่ 10 (1522615)

ภาคบ่าย

การเสวนา "ยุทธศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาสู่สันติภาพ"

วิทยากร

พระศรีญาณโสภณ

รศ.ดร.โคทม   อารียา

ดร.จรวยพร  ธรนันท์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชาญชัย  ลิมปิยากร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 19:37:02


ความคิดเห็นที่ 11 (1522617)

วันที่สอง บรรยากาศหนาวเย็นกว่าวันแรกมาก อุณหภูมิลดลงเหลือ 14 องศา

ครูบาต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 19:48:47


ความคิดเห็นที่ 12 (1522618)

แสดงนิทรรศการหลวงพ่อเทียน ในงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 19:57:02


ความคิดเห็นที่ 13 (1522620)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:00:51


ความคิดเห็นที่ 14 (1522623)

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อเทียน....มากที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:06:06


ความคิดเห็นที่ 15 (1522626)

ป้ายนิทรรศการอาจจะถ่ายตัวอักษรขาดไปบ้าง ภาพมัว ภาพเอียงไปบ้าง ผู้ถ่ายภาพชุดนี้ต้องขออภัย ณ.ที่นี้ เนื่องจากเป็นมือใหม่ไม่เคยจับกล้อง แต่ได้รับมอบหมายให้รับภารกิจนี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:12:21


ความคิดเห็นที่ 16 (1522629)

บูธจำหน่ายสินค้าโอท๊อป และบูธของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในงาน

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:18:40


ความคิดเห็นที่ 17 (1522630)

บูธจำหน่ายหนังสือ รวมทั้งให้เป็นธรรมทาน......จากสำนักพิมพ์ต่างๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:25:09


ความคิดเห็นที่ 18 (1522632)
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:30:35


ความคิดเห็นที่ 19 (1522634)

โรงทาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:40:08


ความคิดเห็นที่ 20 (1522636)

ช่วงสุดท้ายหลวงตา สรุปการจัดงาน และปิดงาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:47:50


ความคิดเห็นที่ 21 (1522639)

บรรยากาศทั่วไปภายในงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:51:58


ความคิดเห็นที่ 22 (1522643)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 20:59:29


ความคิดเห็นที่ 23 (1522662)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-19 22:00:44


ความคิดเห็นที่ 24 (1522790)

ขอขอบคุณ เพื่อนสำนักพิมพ์ ที่ร่วมออกบูธงาน 100 ปี จ.สกลนคร

1. สำนักพิมพ์ใยไหม

2. กลุ่มเพื่อนสติ

3. สำนักพิมพ์ครอบครัว

4. สถาพรบุ้ค

5. ธรรมะสภา

6. ซีเอ็ด

7. สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

8 สำนักพิมพ์เคล็ดไทย

9. สำนักพิมพ์ปราญ

ขอบคุณภาพถ่าย จาก คุณตั้ม+หนูนา

ขอบคุณภาพถ่ายบอร์ดนิทรรศการ จาก คุณหนุ่ย สำนักพิมพ์ใยไหม

ขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยงานให้ประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ ขออนุโมทนา และขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2010-12-20 11:59:18


ความคิดเห็นที่ 25 (1522993)

ขอคุณครับสำหรับสาระ

ผู้แสดงความคิดเห็น awareness วันที่ตอบ 2010-12-21 10:08:36


ความคิดเห็นที่ 26 (1524078)
ขอบคุณคนถ่ายภาพและคนเอาภาพมาลง..สาธุสาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น gypsy (gypc_2521-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-27 09:50:56


ความคิดเห็นที่ 27 (1524206)
ขอบคุณค่ะที่เอาภาพบรรยากาศมาฝาก ได้เห็นก็เริ่มรู้สึกตัวแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น ชลิดา (Chamulita1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-27 20:30:101


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658