dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


เสียงธรรม

ขอรับ CD ได้ที่ : ธรรมทาน 
                          

 รู้ ละ วาง วิถีทางอริยสัจจ์
    (ธันวาคม 2554 ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ 2555 )

  ปฎิบัติการล้างใจ 
    (4-11 เมษายน 2554)

 รู้ทันนิวรณ์  ถอนตัณหา 
    (22-29 มีนาคม 2554)

 แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม
    (22-29 มกราคม 2554 ณ วัดป่ามหาปัญโญ จ.เชียงใหม่)

 การพัฒนาชีวิตสู่สัจธรรม   
   
(12-19 สิงหาคม 2553)

 เจริญสติเพื่อชีวิตอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
    (13-20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สวนธรรมจันทน์ไม้หอม จ.ลำพูน)

 ฝึกจิตให้รู้แจ้ง
    (3 - 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาศรมบ้านดินเมืองก๊ะ จ.เชียงใหม่)

 ธรรมกถา...สู่การรู้แจ้ง    
    (11-14 มีนาคม 2553 ณ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก) 


 ชีวิตที่มีสติเป็นคู่ครอง
    (ธันวาคม 2552)

 ธรรมนัวหัวม่วนกับหลวงตา
    (18-25 ตุลาคม 2552)

 การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง
    (10-18 มกราคม 2552 ณ สวนธรรมบ้านป้าตุ๊ จ.เชียงราย)

 งาน ๑๒ ปี วัดป่าโสมพนัส : อาจาริยบูชา 
    (8-14 ธันวาคม 2550 ณ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร)

 

 

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658