dot
dot
สาระธรรม
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
ปฏิบัติธรรม
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
หลวงตา พจนาธรรม
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
สื่อธรรม
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
บันทึกธรรม
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
เรื่องเล่า จากชาววัด
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


วัตถุประสงค์ article

 

 

"จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้"

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล "เจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ณ วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนครงานอบรมปฏิบัติธรรม"เจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" จัดเป็นประจำระหว่างวันที่ 4 - 11 เมษายนของทุกปี นอกจากนี้ยังมีการจัดงานอบรม(คอร์ส)ตลอดทั้งปี โดยติดตามตารางงานอบรมได้จากปฏิทินธรรม(ในหน้าแรกเว็บไซต์) ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยอิริยาบถบรรพและสัมปชัญญะบรรพ)

  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธรรมปฏิบัติทั้งหลายได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตอย่างจริงจังต่อเนื่อง

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำประสบการณ์จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศานาได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 
ปฏิบัติธรรม

ระเบียบปฏิบัติ article
ตารางเวลางานอบรม article
หลักสูตรปฏิบัติธรรม article
การเดินทาง articleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658