ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


ระเบียบปฏิบัติ article

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติใหม่)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี

2. สามารถเข้าร่วมงานอบรมได้ครบ 7 วัน รงตามตารางเวลาที่กำหนด 
 
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้อย่างสม่ำเสมอ

4. สามารถท่องคำขอบวช,คำอาราธนาศีลอุโบสถ,คำอาราธนาธรรม และคำลากลับบ้านได้ 

5. สามารถผ่านการทดสอบอารมณ์นิวรณ์ห้า* และกิจกรรมอื่นๆใน 3 วันแรก จึงจะได้สิทธิ์อบรมต่อ

6. มีบริขารเครื่องใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เช่น ชุดขาว,ไฟฉาย

7. เป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของวัด ยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนของพระเจ้าหน้าที่ที่มุ่งกล่าวโดยธรรมระเบียบปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติใหม่

- เข้าปฏิบัติธรรมได้ตามตารางงานอบรม (คอร์ส) เท่านั้น โดยต้องลงชื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน

- ต้องเข้าร่วมงานอบรม (คอร์ส) ครบ 7 วัน ตรงตามตารางเวลาเท่านั้น (เช่น คอร์สเริ่มวันเสาร์-เดินทางถึงวัดเช้าวันเสาร์-เดินทางกลับวันเสาร์สัปดาห์ถัดไป ) »ตารางเวลางานอบรม 

- กรุณาศึกษาวิธีปฏิบัติเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม »วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

- ต้องสอบท่องบทสวดและสอบปฏิบัติ ดังนี้

  - สอบท่องบทคำขอบวช,คำอาราธนาศีลอุโบสถ,คำอาราธนาธรรม และคำลากลับบ้าน »ดาวน์โหลดที่นี่
 

  -
สอบ
นั่งเจริญสติ(สร้างจังหวะ) ร่วมกันในศาลา เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์ห้า*

  - เมื่อสอบผ่านทั้งหมดแล้ว จึงจะได้รับอนุญาตให้ฝึกปฏิบัติอิสระในเขตปฏิบัติธรรมได้


ผู้ปฏิบัติเก่า

- ช่วงปกติ สามารถเข้าปฏิบัติได้ตามเวลาที่สะดวก ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน (ไม่มีการสอบ)

- ช่วงงานอบรม (คอร์ส) ต้องอยู่ปฏิบัติครบ 7 วัน ตรงตามตารางเวลา โดยต้องลงชื่อสมัครก่อน

- ต้องสอบท่องบทสวด
  
  -
บทสวดจะเพิ่มตามจำนวนคอร์สที่เข้าปฎิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาความเพียร »ดาวน์โหลดที่นี่

 พระภิกษุ,สามเณร,ชี

- ต้องสอบท่องบทสวดก่อนเข้าอยู่ร่วมสำนัก
»ดาวน์โหลดที่นี่


(*นิวรณ์ คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้มี 5 อย่างคือ 1.ความติดใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส , 2.ความไม่พอใจ อึดอัดขัดเคือง , 3.ความหดหู่ท้อถอย ง่วงเหงาหาวนอน , 4.ความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ , 5.ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ )


ระเบียบทั่วไป

 
องค์กร/หมู่คณะที่ต้องการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับเจ้าภาพหลัก กรุณารักษามารยาทโดยแจ้งทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน

 หากพระอาจารย์ไม่ได้กำหนดให้เก็บอารมณ์ ผู้ปฏิบัติต้องเข้าร่วมทำวัตรสวดมนต์ทุกวัน

 เมื่อจบงานอบรมแล้ว ผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะอยู่ฝึกปฏิบัติต่อ สามารถเรียนขออนุญาตพระอาจารย์ได้

 ผู้ปฏิบัติควรประพฤติตามระเบียบข้อวัตรและเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำสั่งสอนของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเอง

 การแต่งกาย   

         ผู้ชาย - เสื้อสีขาวเท่านั้น, กางเกงสีขาว/สีสุภาพ ทรงสุภาพ , ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ 
         ผู้หญิง - เสื้อสีขาวเท่านั้น,กางเกง/ผ้าถุง สีขาว/สีสุภาพ ทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป, ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์
 
 ควรเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาด้วย เช่น ไฟฉาย,รองเท้าแตะ,ยาทากันยุง (เสื่อ หมอน ผ้าห่ม ทางวัดมีให้)


 ผู้ปฏิบัติที่ทานอาหารมังสวิรัติ/เจ ทางวัดไม่สามารถเตรียมอาหารพิเศษให้ได้


 ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีจิตอนุเคราะห์สามารถร่วมบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟได้

 ห้ามคลุกคลีพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น หากพบปัญหาในการปฏิบัติให้สอบถามพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงเท่านั้น

 ห้ามพักผ่อนนอนกลางวัน

 ห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด

 ฝากโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์สื่อสาร,กุญแจรถ และของมีค่าอื่นๆไว้ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน โดยจะคืนให้เมื่อจบงานอบรมแล้วเท่านั้น

 ห้ามใส่นาฬิกาข้อมือ,เครื่องประดับหรือใช้เครื่องสำอาง,น้ำหอม

 ห้ามเสพสิ่งเสพติด เช่น หมาก,บุหรี่,กาแฟ,เครื่องดื่มสารกระตุ้น ฯลฯ

 ห้ามเก็บอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้ในที่พักหรือทานส่วนตัว

 ห้ามอ่านหนังสือทุกประเภทหรือจดบันทึก

 ห้ามใช้เครื่องเล่นอิเลคทรอนิคส์ เช่น MP3,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

 ห้ามบันทึกเสียงเทศนาหรือถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ก่อนเดินทางกลับ ควรทำความสะอาดที่พัก/ห้องน้ำและเก็บเครื่องนอนส่งคืนกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย

 


 
 

กิจวัตร (ช่วงงานอบรม)

กิจวัตร (ช่วงปกติ)

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก)

สรีระกิจ

03.30 น. สัญญาณระฆัง (ปลุก)

สรีระกิจ

04.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า 04.00 น. ทำความสะอาด จัดเตรียมอาสนะ
04.30 น. ธรรมบรรยาย 04.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
06.00 น. รับภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) 05.00 น. ธรรมบรรยาย
07.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ) 06.00 น. ทำความสะอาดบริเวณวัด

11.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

รับภัตตาหารเพล

07.30 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

รับภัตตาหารเช้า (ครั้งเดียว)

13.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ 09.00 น. เข้าที่ปฏิบัติ

17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

สรีระกิจ

17.00 น. สัญญาณระฆัง (ออกจากที่ปฏิบัติ)

ทำความสะอาดบริเวณวัด จัดเตรียมอาสนะ

17.30 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

เดินจงกรมหมู่

17.30 น. สรีระกิจ
18.00 น. รับน้ำปานะ

18.00 น. สัญญาณระฆัง (รวมกันที่ศาลา)

รับน้ำปานะ

18.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น 18.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมบรรยาย/วิดีทัศน์ 19.00 น. ธรรมบรรยาย/วิดีทัศน์
21.00 น. จำวัด 21.00 น. จำวัด

                        หมายเหตุ : กิจวัตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย

 
ปฏิบัติธรรม

วัตถุประสงค์ article
ตารางเวลางานอบรม article
หลักสูตรปฏิบัติธรรม article
สมัครอบรมปฏิบัติธรรม article
การเดินทาง articleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร