dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


วัดป่ามหาปัญโญ

ข้อมูลวัดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ (หลวงตา) พร้อมคณะสงฆ์จากวัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร ได้เดินทางมาจ.เชียงใหม่ เพื่อหาสถานที่ปลีกวิเวกสำหรับปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งหลวงตาก็ได้ไปสำรวจพื้นที่ในจ.เชียงใหม่หลายแห่ง แต่ก็ยังไม่มีที่ใดที่เห็นว่าเหมาะสม

จนกระทั่งมีญาติธรรมกลุ่มหนึ่งได้เสนอพื้นที่จำนวน 8 ไร่ ท้ายหมู่บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้หลวงตาพิจารณา (เป็นที่ดินที่กลุ่มเพื่อนนักพัฒนา(NGO)ได้ร่วมกันซื้อไว้เมื่อ 20 ปีก่อน) ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นที่นาขั้นบันได,ที่สวน และป่าเชิงดอย เมื่อหลวงตาได้พิจารณาแล้ว ท่านก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสัปปายะดี เป็นป่าธรรมชาติ มีลำธารไหลผ่าน เงียบสงบ เหมาะแก่การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ดังนั้นในที่สุดท่านจึงให้คณะสงฆ์เข้าค่ายปฏิบัติกรรมฐาน ถือธุดงควัตร ปักกลดอยู่แต่ในป่านี้ เป็นเวลาเกือบสองเดือน, โดยก่อนเดินทางกลับจ.สกลนคร ท่านได้ปรับพื้นที่บางส่วนและสร้างศาลาชั่วคราวไว้ จากนั้นในเวลาต่อมา พระสงฆ์จากวัดป่าโสมพนัสพร้อมผู้สนใจทั่วไป ก็ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพักปลีกวิเวกอย่างต่อเนื่อง

จนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 หลวงตาได้เดินทางมาอบรมธรรมที่จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก, หลวงตาจึงพิจารณาและเล็งเห็นว่าพื้นที่เดิม ณ บ้านเมืองก๊ะ ที่ได้ใช้เป็นสถานที่พักปลีกวิเวกนั้น มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสำหรับผู้สนใจในเขตภาคเหนือและทั่วไปได้ จึงได้ทำการปรับพื้นที่ทั้งหมด,ปรับปรุงศาลา,สร้างอาคารพัก,โรงครัว,ห้องน้ำ,ปลูกต้นไม้ ฯลฯ และตั้งชื่อว่า "วัดป่ามหาปัญโญ"

ต่อมาญาติธรรมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีก คือ สวนป่าติดน้ำตก,สวนลิ้นจี่และที่นา รวมพื้นที่วัดทั้งหมด~50 ไร่

ปัจจุบัน มีพระประทิน อตุโล เป็นผู้ดูแลวัดอยู่เพียงรูปเดียว โดยยังมีการพัฒนาพื้นที่วัดและเสนาสนะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญ.


พระประทิน อตุโล (ครูบาเจ๊าะ)ได้เคยศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สุริยา(หลวงตา)ที่วัดป่าโสมพนัสแล้วเป็นเวลา 7 พรรษา จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลและพัฒนาวัดป่ามหาปัญโญต่อไป
 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658