dot
dot
สาระธรรม
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
ปฏิบัติธรรม
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
หลวงตา พจนาธรรม
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
สื่อธรรม
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
บันทึกธรรม
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
เรื่องเล่า จากชาววัด
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


แนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์

ข้อเขียนของหลวงตาสุริยา(ส.มหาปฺญโญภิกขุ)

พ.ศ.๒๕๕๓

 อยู่อย่างไร จึงจะเป็นสุข

 โครงการปลูกป่าของวัด

 รณรงค์งดใช้โฟมทำกระทง พวงหรีด

 ความยุ่งยากเกิด อันเกิดแต่ความอยาก สู่วิบากกรรม

 แก้ปัญหาโลกร้อน ต้องแก้ที่เหตุ

 ปรากฏการณ์โลกร้อนเป็นผล อวิชชาในใจคนเป็นเหตุ

 ฝึกใจให้รู้แจ้งตามหลักสติปัฏฐาน

 เหตุแผ่นดินสูบ ๕ ชีวิต เมื่อครั้งพุทธกาล

 เหตุแผ่นดินไหว ๘ ประการ

 พระอุปคุต อรหันต์ผู้พิทักษ์โลก

 
พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑

 อนัตตา...ครูบาน้อย

 "เถราภิเษก" พิธีเลื่อนสมณศักดิ์เมื่อครั้งโบราณ

 ลำบาก เพราะวิบาก

 อุปาทานฉันมีมาก หรือเวลายังมาไม่ถึง

 เดินด้วยเท้า ก้าวด้วยใจ

 ทำตามธรรม อย่าทำตามสังขาร

 ชีวิตนี้...เหมือนความฝัน

 ธรรมเทศนา ณ บ้านป้าตุ๊ เจียงฮาย

 สุปฏิปันโนบุคคล

 นักกรรมฐานหรือนักเสพมืออาชีพ

 ชีวิตนี้มีแต่ "ขี้" (ขี้ปริทัศน์)

 มาลัย...มา+อาลัย

 

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658