**ขณะนี้ปิดรับการร่วมบุญแล้ว พิมพ์หนังสือสวดมนต์ถวายวัดป่าโสมพนัสเรียบร้อยแล้วค่ะ


**ขณะนี้ปิดรับการร่วมบุญแล้ว พิมพ์หนังสือสวดมนต์ถวายวัดป่าโสมพนัสเรียบร้อยแล้วค่ะ

   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ “ทำวัตรเช้า-เย็น แปล” ในวาระ ๒๖๐๑ พรรษายุกาล  ของการอุบัติตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วาระครบ ๑๘ ปี  แห่งการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าโสมพนัส  และครบรอบ ๕๐ ปี  ๓๐ พรรษา  ความชราภาพธาตุขันธ์ของหลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

 

            จำนวนพิมพ์ถวายวัดป่าโสมพนัส  ,๐๐๐  เล่ม

            ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดพิมพ์ประมาณเกือบ 300,000 บาท

 

           ท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจะมี ชื่อ นามสกุล  และจำนวนเงินที่บริจาค ปรากฏเป็นหลักฐานให้ตรวจสอบได้ในหนังสือเล่มนี้

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ_นางสาววาสนา   สายแวว____  ธนาคาร___กรุงศรีอยุธยา

สาขา____สวนมะลิ___________ เลขที่_______095-1-19238-4_____

 

 

หลังจากโอนเงินแล้ว  กรุณาแจ้งยอดการโอนพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลผู้บริจาคโดยโทรไปที่

คุณวาสนา สายแวว  เบอร์โทร____091-707-0394____หรือใช้วิธีแจ้งทางไลน์ หรือ e-mail : somphanasstaff@yahoo.com

แล้วรอตรวจสอบความถูกต้องของท่านที่นี่ www.watsomphanas.com  

 

**การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง**

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2013-09-16 14:15:53ความคิดเห็นที่ 1 (1667011)

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปล

1.             คุณประสงค์ - คุณจิรพรรณ - คุณปาริชาติ -                                                                   ,๐๐๐ บาท

คุณปฏิญญา - คุณปริญญา คงเคารพธรรม                                                                                            

2.             ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                                                        ๒,๔๖๐ บาท

3.             แม่พรรณี เชี่ยวสาริกิจ                                                                                                         ,๐๐๐ บาท

4.             ครูบาอ้น                                                                                                                                 ,๐๐๐ บาท

5.             คุณศักดา - คุณกมลวรรณ - คุณเชิดชาย -                                                                     ,๒๒๐ บาท

คุณเมธา กิ่งโก้ (อุทิศให้นายธีรเดช กิ่งโก้)                                                                                           

6.             น.ส.ประกายแก้ว กิ่งโก้      รพ.สกลนคร                                                                        ,๐๐๐ บาท

7.             นางชุติมา เพชรสังข์ และครอบครัว       บ้านชุติมา                                                     ,๐๐๐ บาท

8.             คุณวันชัย - คุณวิภาพรรณ - คุณฐิติวัฒน์ - คุณกนกพร ธีรศักดิ์สุวรรณ                         ๙๐๐ บาท

9.             คุณสุภาวดี ศิริขันธ์                                                                                                                    ๙๐๐ บาท

10.      ครอบครัวพ่วงกุล - อ่อนเบา - ภู่ระหงษ์ -ยอดเยี่ยม                                                          ๘๐๐ บาท

11.      ผู้อำนวยการการุณย์ - คุณวนิดา นาควิชานนท์                                                                   ๘๐๐ บาท

12.      รองผู้อำนวยการสรศิลป์ - คุณชนานุช นันตสุข พร้อมครอบครัว                                  ๕๐๐ บาท

13.      คุณสาลินี แก้วก่า - ด.ช.กองทัพ - ด.ช.กัปตัน แรงสูงเนิน -                                          ๕๐๐ บาท

นายธรรมศักดิ์ รุ่งโรจน์นิติกุล                                                                                                                 

14.      คุณนิตยา สอนสุข - คุณเสงี่ยม ดีศรี และครอบครัว                                                          ๕๐๐ บาท

15.      คุณปัญญาคม - คุณปารวัณ - คุณคณนาถ เจริญไชย                                                          ๕๐๐ บาท

16.      คุณสำเริง - คุณนพวัลย์ บุญมาก                                                                                            ๕๐๐ บาท

17.      รองผู้อำนวยการประกอบ - คุณบังอร สุขเกิด และครอบครัว                                          ๕๐๐ บาท

18.      คุณเส่ง แซ่เตียว                                                                                                                         ๕๐๐ บาท

19.      คุณชุนลั้ง แซ่อึ้ง                                                                                                                        ๕๐๐ บาท

20.      คุณโสภิดา ศรีสมบูรณ์ พร้อมครอบครัว                                                                              ๕๐๐ บาท

21.      คุณอุษา ปกสันเทียะ พร้อมครอบครัว                                                                                  ๕๐๐ บาท

22.      นายเชิดชาย กิ่งโก้ (อุทิศให้นายธีรเดช กิ่งโก้)                                                                   ๕๐๐ บาท

23.      น.ส.ปณัฐดา พิมพ์วัฒน์      รพ.สกลนคร                                                                           ๕๐๐ บาท

24.      รองผู้อำนวยการภูวนาท - คุณพรรณทิพา - คุณระวิรัฐ -                                                 ๔๐๐ บาท

คุณนิศาชล - คุณกุลธิดา รุ่งโรจน์                                                                                                           

25.      นายปุณณรัตน์ โยธาศรี       ร้านจินตนาเภสัช                                                                   ๔๐๐ บาท

26.      คุณบรรจงเดช - คุณจันทพร วรแสน พร้อมครอบครัว                                                     ๓๐๐ บาท

27.      คุณโกวิทย์ ปิติพงศ์ผล และครอบครัว                                                                                   ๓๐๐ บาท

28.      คุณศรจิตร ครุฑตำคำ                                                                                                                ๓๐๐ บาท

29.      นางโสภา โยธาศรี               ร้านจินตนาเภสัช                                                                ๓๐๐ บาท

30.      นักศึกษาปวช. ๓/๘ แผนกการตลาด                                                                                   ๒๘๐ บาท

31.      ผู้อำนวยการว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ - คุณจันนิภา สมชาติ                                           ๒๐๐ บาท

32.      คุณย่ายวนใจ กิ่งโก้                                                                                                                   ๒๐๐ บาท

33.      นางเปรมฤดี ศรีเชษฐา        รพ.สกลนคร                                                                          ๒๐๐ บาท

34.      นางวราพร บุตรเวสะ                                                                                                               ๒๐๐ บาท

35.      นางวิจิตรา ศรีประดิษฐ์                                                                                                           ๒๐๐ บาท

36.      นักศึกษาปวส. ๒/๒ แผนกการตลาด                                                                                   ๑๒๐ บาท

37.      คุณอภิศักดิ์ - คุณวรรณภา พ่วงกุล                                                                                         ๑๐๐ บาท

38.      ร.อ.แจ่ม - คุณสุนันทา กลึงในเมือง                                                                                      ๑๐๐ บาท

39.      คุณพัชริดา บุญมี                                                                                                                        ๑๐๐ บาท

40.      น.ส.อัญริสา ศรีประดิษฐ์                                                                                                         ๑๐๐ บาท

41.      น.ส.เปรมทิพย์ เต็มสมบัติ                                                                                                       ๑๐๐ บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-16 14:18:35


ความคิดเห็นที่ 2 (1667012)

ทั้งนี้ ทาง Admin จะทะยอยลงรายชื่อ

หลังจากที่ทางคณะผู้จัดทำรวบรวมรายชื่อ ส่งมาให้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-16 14:20:16


ความคิดเห็นที่ 3 (1667036)
อยากร่วมบุญคะเล่มละเท่าไหร่คะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากร่วมบุญทำหนังสือด้วยคะ (Kru_aoy2502-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-16 20:35:52


ความคิดเห็นที่ 4 (1667063)
ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 99 บาทนะคะ อนุโมทนาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่adminค่ะ วันที่ตอบ 2013-09-17 10:52:13


ความคิดเห็นที่ 5 (1667083)

                                 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งว่าอยู่ความเห็นที่เท่าไร และลำดับหมายเลขที่ผิด

1.             พระอาจารย์ทรัพย์ชู มหาวีโร (แก้ที่ผิดแล้ว)                                                                                     ๔๐๐ บาท

2.             คุณวัน ณ โกสัมพี                                                                                                                    ๒๐๐ บาท

3.             คุณสิรามล   ทองตัน                                                                                                                ๑๐๐ บาท

4.             คุณวิระวรรณ  ขันซ้าย และครอบครัว                                                                                 ๒๐๐ บาท

5.             คุณศุภจิตต์  โภคาสัตตย์                                                                                                          ๕๐๐ บาท

6.             คุณปัญจพร - วนิดา - สุทธิชัย สกุลชัยสิริวัช                                                                      ๗๐๐ บาท

7.             ครอบครัวหอมระรื่น                                                                                                                ๕๐๐ บาท

8.             ครอบครัวสคคมขำ                                                                                                                   ๕๐๐ บาท

9.             พญ.พิมพ์พิชชา เมธา                                                                                                         ๔,๐๐๐ บาท

10.      คุณอันดามัน  เรืองสันติกรกุล                                                                                          ๔,๐๐๐ บาท

11.      คุณพ่อสมศักดิ์ วัฒนะวิรุณ-คุณแม่เซี่ยมเอ็ง  แซ่ไหล                                                       ๑๐๐ บาท       

12.      คุณธีรวุฒิ  ทองไพฑูรย์ -คุณสุวิมล  วัฒนะวิรุณ                                                                ๑๐๐ บาท

13.      คุณณัฐชนก พาละเอ็น                                                                                                             ๑๐๐ บาท

14.      คุณพ่อเสถียร เกตุนุติ                                                                                                                ๑๐๐ บาท

15.      คุณสุวลักษณ์  จูสวัสดิ์                                                                                                              ๑๐๐ บาท

16.      คุณสุขุมา  วิจิตวงศ์วาน                                                                                                            ๑๐๐ บาท

17.      คุณมาติกา ธนเดชกุล                                                                                                                ๑๐๐ บาท

18.      ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                                                             ๕๐๐ บาท

19.      คุณเรืองศรี  บุญมี                                                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท

20.      คุณสิริวัฒน์ - ณัชชา  ปรีชาประศาสน์                                                                            ๒,๐๐๐ บาท

21.      คุณวรรณา  วัฒนา                                                                                                                    ๕๐๐ บาท

22.      คุณรุ่งทิวา  ศิลาเรืองอำไพ                                                                                                  ๒,๐๐๐ บาท

23.      คุณสุมาลี - ภัสสร  สหธนานนท์                                                                                      ๑,๐๐๐ บาท

24.      คุณกิมหล่าน   ผาสุขกิจ                                                                                                           ๑๐๐ บาท

25.      คุณนิพนธ์  - นฤกร  ผาสุขกิจ                                                                                              ๑๐๐๐ บาท

26.      คุณปรัชญ์วิรุฬห์  วชิรกนกโชติ                                                                                             ๑๐๐ บาท

27.      คุณวสุรีย์  กาละสังข์                                                                                                                 ๑๐๐ บาท

28.      คุณฐาน  วชิรกนกโชติ                                                                                                             ๑๐๐ บาท

29.      แม่ชี                                                                                                                                             ๕๐๐ บาท

30.      คุณอรทัย  วงศ์เหรียญทอง                                                                                                      ๑๐๐ บาท

31.      คุณนวลน้อย  ลือวิตินันท์                                                                                                        ๑๐๐ บาท

32.      คุณเอนก -สมสุข  กำเนิดทอง                                                                                            ๕,๐๐๐ บาท+๕000บาท

33.      คุณธีรธัช - คุณบุญศรี  เลิศวริยจิตต์                                                                                    ๑๒๐ บาท

34.      คุณปภาวดี  อัตตวนิช                                                                                                               ๕๐๐ บาท

35.      คุณเพาพอง อุยยานนท์                                                                                                           ๒๐๐ บาท

36.      คุณศรรรณกร  โชควารีพร                                                                                                     ๒๐๐ บาท

37.      คุณจุรัย  ตั้งกิจจาวิสุทธิ์                                                                                                            ๓๐๐ บาท

38.      คุณศิริกุล  ถาวรพันธ์                                                                                                            ๑,๐๐๐ บาท

39.      คุณเมตตา  ตั้งเส่ง                                                                                                                     ๕๐๐ บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2013-09-17 13:39:47


ความคิดเห็นที่ 6 (1667085)
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งว่าอยู่ความเห็นที่เท่าไร และลำดับหมายเลขที่ผิด

 

1.             คุณดารา  เกตกินทะ                                                                                                               ๑๐๐๐ บาท

2.             คุณแม่ชีวัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี                                                                                  ๒๐๐ บาท

3.             คุณทวีป-อุดม อุดมผล                                                                                                             ๒๐๐ บาท

4.             คุณพัทธนิดา  คะวิลัย                                                                                                           ๑,๐๐๐ บาท

5.             คุณจารุเพ็ญ  อุดมผล                                                                                                                ๓๐๐ บาท

6.             คุณบุปผา   มงคลศิลป์                                                                                                             ๓๐๐ บาท

7.             คุณญาดาจิตติ  ภูมินทร์                                                                                                            ๑๐๐ บาท

8.             คุณพรรณวิภา  ศาสนนันทน์                                                                                                  ๑๐๐ บาท

9.             คุณรัตนมน พุทธรัตนชาติ                                                                                                      ๑๕๐ บาท

10.      คุณเลิศดี  สิทธิโชค                                                                                                                  ๑๕๐ บาท

11.      คุณจาวดี ทองดีเลิศ                                                                                                          ๑,๐๐๐ บาท

12.      คุณปิยะ  ณ บางช้าง                                                                                                            ๑.๐๐๐ บาท

13.      คุณวิไลพร  อินทุสิต                                                                                                              ๑๐๐๐ บาท

14.      คุณภรภัสสรณ์  เจริญจิตกุล                                                                                                ๑,๕๐๐ บาท

15.      คุณสมเกียรติ  วาตะ-นุชนาฎ  อมิตาภา                                                                            ๒,๐๐๐บาท

16.      คุณชาติลดา   สง่ากิจ                                                                                                           ๑,๐๐๐ บาท

17.      คุณอาทิตยา   ศรประสิทธิ์                                                                                                      ๑๕๐ บาท

18.      คุณรังสินันท์  โชติรังสีดากุล                                                                                                 ๑๕๐ บาท

19.      คุณชนะ  นิติการ                                                                                                                      ๕๐๐ บาท

20.      คุณวนิดา  ทยานุวัฒน์                                                                                                       ๒,๐๐๐ บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-17 13:46:12


ความคิดเห็นที่ 7 (1667086)
กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งว่าอยู่ความเห็นที่เท่าไร และลำดับหมายเลขที่ผิด

 

1. คุณอัมพร เจียรรัตนพงศ์                                                                                        ๓๐๐ บาท

2. คุณชวนชม หงษ์วิชุลดา                                                                                        ๑๐๐ บาท

3. คุณอรทัย  ชิมมุม                                                                                                     ๑๕๐ บาท

4. คุณเพชรรัตน์  เถกิงศรี                                                                                          ๑๕๐ บาท

5. ครอบครัวเมือง                                                                                                        ๑๕๐ บาท

6. คุณน้อย จริมเครือ                                                                                                  ๑๐๐ บาท

7. คุณลาวัลย์ จันศาลา                                                                                              ๑,๐๐๐ บาท

8. คุณศรีทอง -ชานคติ ขะก๋อง                                                                                 ๓,๐๐๐ บาท

9. คุณสุพรรณา  ฤทธิธรรม                                                                                       ๑.๐๐๐ บาท

10.      พระธนภัทร  รจิธัมโม                                                                                       ๑๐๐ บาท

11.      คุณกรวุฒิ - คุณจินตรา  ลีลาสัน                                                                       ๑๐๐ บาท

12.      คุณกาบมณี  พลกุล                                                                                              ๒๐๐ บาท

13.      คุณจันทร์  สิงห์สา                                                                                              ๒๐๐บาท

14.      คุณสมใจ  สิงห์สา                                                                                               ๒๐๐ บาท

15.      คุณน้ำอ้อย  นองเจริญ                                                                                        ๒๐๐ บาท

16.      คุณอดิศักดิ์  นองเจริญ                                                                                        ๒๐๐ บาท

17.      คุณอัมพร  นองเจริญ -                                                                                            ๒๐๐ บาท

18.      คุณแน่งน้อย  ฉัตรทอง                                                                                      ๑๐๐ บาท

19.      คุณภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร                                     ๕๐๐ บาท(แก้ไขที่ผิดแล้ว)

20.      คุณภัทรานิษฐ์  กิตติพิมลรัตน์                                                                          ๕๐๐ บาท

**

หมายเหตุ ลำดับที่ 19 + 20 ต้องการหนังสือ  8 เล่ม ทางadmin ขออนุญาต หักค่านำส่ง

(1000 - 400  = 600 )ถ้าค่าจัดส่งเหลือจะนำเป็นเงินทำบุญ

จะโชว์ในรายการว่า สมทบพิมพ์ คนละ 300 บาท

 

21.      คุณณฐมน - ทศราช - วิทิต  วงษ์ลอย                                                             ๑.๖๐๐ บาท

22.      คุณสุดใจ  เศรษฐสมภพ                                                                                    ๑.๐๐๐ บาท

23.      คุณไซ้เตียว  แซ่โอ้ว                                                                                            ๕๐๐ บาท

24.      คุณเตี้ยบ                                                                                                                ๑๐,๐๐๐ บาท

25.      คุณเล็ก                                                                                                                   ๑,๐๐๐ บาท

26.      คุณเพ็ญศรี  ปราศจาก                                                                                         ๑๐๐ บาท

27.      คุณวิไลวรรณ  อัศวชัย                                                                                        ๑๐๐ บาท

28.      คุณบุษบา  แต้เจริญ                                                                                             ๑๐๐ บาท

29.      คุณลาวัลย์  จันศาลา                                                                                            ๑,๕๐๐ บาท

30.      คุณกนกพร  อมรนันทวงส์                                                                               ๑,๕๐๐ บาท

31.      คุณพิเชษต์  นาคะยืนยงสุข                                                                               ๑,๒๐๐ บาท

 

  

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-17 13:47:34


ความคิดเห็นที่ 8 (1667087)

คุณสุวัฒน์ - บุญรัตน์ คงมานะเกียรติคุณ และครอบครัว  800 บาท

 

สำหรับท่านที่โอนเงินเข้ามาแล้วแจ้งชื่อมาทาง somphanasstaff@yahoo.com

ทาง Admin จะทะยอยแจ้งชื่อให้ท่านตรวจเช็ค

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-17 13:50:58


ความคิดเห็นที่ 9 (1667090)
รายชื่อในความเห็นที่17รายชื่อที่19สะกดผิดค่่่ะ ที่ถูกต้องคือ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (passawalee-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-17 14:52:05


ความคิดเห็นที่ 10 (1667092)

เรียน คุณภัสวลี  แก้ไขที่ผิดให้แล้ว

 

ขอบคุณมากคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-17 15:28:32


ความคิดเห็นที่ 11 (1667094)

 

 

อนุโมทนา  กับ  คุณภาณุวัฒณ์  มีสัตย์    300 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2013-09-17 15:35:18


ความคิดเห็นที่ 12 (1667131)

 

  ความเห็นที่ 5  หมายเลขที่ 1  สะกดผิดค่ะ  ที่ถูกต้อง คือ พระอาจารย์ทรัพย์ชู  มหาวีโร 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น - (siramolsamchai-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-18 01:18:17


ความคิดเห็นที่ 13 (1667222)
ผู้ไม่ประสงคออกนาม 2,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-19 04:29:01


ความคิดเห็นที่ 14 (1667223)
น้องหนึ่ง - น้องสอง - น้องสาม จิรมงคลพร คุณศิริวรรณ - น้องหนึ่ง ม่วงเกลี้ยง 500 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-19 04:38:43


ความคิดเห็นที่ 15 (1667224)
พระมหาสมัย รกฺขิตจิตโต 2,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-19 04:43:05


ความคิดเห็นที่ 16 (1667225)
คุณหมอนิสา - คุณเป๊ก - พี่สาว 11,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-19 04:44:45


ความคิดเห็นที่ 17 (1667226)
คุณอังคณา อัศวเดชเมธากุล 2,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-19 04:47:38


ความคิดเห็นที่ 18 (1667249)
อนุโมทนาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น nun supunna (supunna-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-19 13:44:48


ความคิดเห็นที่ 19 (1667269)
ถ้าต้องการหนังสือด้วยต้องทำอย่างไรคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสวลี วันที่ตอบ 2013-09-19 20:50:01


ความคิดเห็นที่ 20 (1667279)
คุณญานิสา มงคลพิทัดษ์สุข 1000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-20 02:50:42


ความคิดเห็นที่ 21 (1667280)
ตุณปัญณพัสส์ สิณัฐพงศ์ 1000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-20 02:52:20


ความคิดเห็นที่ 22 (1667281)
คุณมัลลิกา พันธุ์ศรีศักดิ์ 3,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-20 03:00:43


ความคิดเห็นที่ 23 (1667282)
ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของหนังสือ โปรดแจ้ง ชื่อ /อีเมล์ หรือเบอร์โทร/ที่อยู่ที่ส่งหนังสือ/ จำนวนเล่มที่ต้องการ/ ชื่ออยู่ในความเห็นที่ เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเสร็จแล้ว ทางวัดจะแจ้งให้ทราบ พร้อมมีค่าช้จ่ายในการจัดส่ง
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-20 03:13:43


ความคิดเห็นที่ 24 (1667311)
แจ้งได้ที่ไหนเมื่อไรคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สนใจหนังสือ วันที่ตอบ 2013-09-20 11:54:43


ความคิดเห็นที่ 25 (1667322)
ถึงคุณดิฉันนฤมลทวงศ์หิรัณยปาลได้โอนเงินเข้าบัญชีวันที่20ืกันยายนเพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นฤมล. วงศ์หิรัณยปาล (Narumonju-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-20 14:17:31


ความคิดเห็นที่ 26 (1667328)
นฤมลวงศ์หิรัณยปาลร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์1,000บาทโอนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่20กันยายน2556ขอบพระคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นฤมล วงศ์หิรัณยปาล (Narumonju-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-20 15:22:20


ความคิดเห็นที่ 27 (1667344)
ญาณิศา..มงคลพิทักษ์สุข...ขอร่วมสร้างหนังสือ...1000บาท...โอนเมื่อวันที่20/9/13...ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ญาณิศา มงคลพิทักษ์สุข (yanisa-m-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-20 16:59:21


ความคิดเห็นที่ 28 (1667399)
พ่อรอง - แม่ตุ๊ 2,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:10:02


ความคิดเห็นที่ 29 (1667401)
ผศ.ดร.บรรชา - ทพ.ญ.จันทร์จิรา - ด.ญ.กุลธิดา บุดดาดี 5,000 บาท  แก้ไขที่ผิดให้แล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:24:05


ความคิดเห็นที่ 30 (1667402)
คุณเกวิน - คเนตร เจิดจรรยาพงศ์ 400 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:25:17


ความคิดเห็นที่ 31 (1667403)
คุณนฤมล วงศ์หิรัณเยปาล 1,000 บาม
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:26:25


ความคิดเห็นที่ 32 (1667405)
ความเห็นที่ 24 แจ้งมาที่ somphanasstaff@yahoo.com หมายเหตุ สำหรับท่านที่ร่วมพิมพ์ ต้องการเป็นเจ้าของหนังสือ แจ้งมาที่เมล์ด้านบน พร้อมรายละเอียดตามความเห็นที่ 23
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:30:36


ความคิดเห็นที่ 33 (1667406)
ยอดเงินร่วมสมทบจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ณ วันที่ 21 กย.56 จำนวน 129,850 บาท ขออนุโมทนากับทุกท่าน
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-21 13:32:29


ความคิดเห็นที่ 34 (1667675)

 1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท (20 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 10  เล่ม จะมารับที่วัด)

2. น้องแหม่ม เชียงใหม่ 500 บาท

3.คุณพศพงษ์  สมปอง 500 บาท

4.คุณปานทิพย์  พลานนท์ 2,000 บาท

5.คุณณัฐนิชา  พาพันธ์     1,000 บาท (10 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 2  เล่ม จะมารับที่วัด)

6.คุณสันติ  เจิดจรรยาพงศ์  1,000 บาท ( 10 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 2 เล่ม จะมารับที่วัด)

7.คุณกลิ่นธูป - คุณสมพงษ์ - คุณหทัยรัตน์  คมพิมาย  2,000 บาท ( 20 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 10 เล่ม จะมารับเองที่วัด)

8.คุณคเณศวร  โคตรทา  1,000 บาท ( 10 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 2 เล่ม ส่งให้ตามที่อยู่ จ่ายค่าส่งพัสดุแล้ว)

9.คุณวรากร  เปียจำปา 500 บาท

10.แม่ชีอรพิมพ์  ฤาเดช 500 บาท ( 5 เล่ม ขอเป็นเจ้าของ 2 เล่ม ส่งให้ตามที่อยู่ จ่ายค่าส่งพัสดุแล้ว)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-24 22:00:28


ความคิดเห็นที่ 35 (1667676)

 

 กัลยาณมิตรกลุ่มสวนธรรมทิพวรรณ รวมเป็นเงิน 64,300 บาท

1. คุณสุพล  สัตยพานิชกุล  20,000 บาท

2.คุณภาวดี  เอกอนันต์  4,000 บาท

3.คุณวันดี  สพสุข  3,000 บาท

4.สวนธรรมทิพวรรณ 13,000 บาท

5.คุณดาว  ร้านบายเก้อเฮ้า 2,000 บาท

6.คุณลำพูน  วังนัยกุล  3,000 บาท

7.คุณจันทรา   แมคแมน 6,000 บาท

8.คุณนวลศิริ  คลอสศิริ  3,000 บาท

9.คุณนพวรรณ  คอธอน 300 บาท

10.คุณธีรศักดิ์  สัตยพานิชกุล  7,000 บาท

11.คุณชนะพล   เสริมพงศ์  และ คุณสุวรรณา  โพธิ์ศรี  3,000 บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-24 22:06:46


ความคิดเห็นที่ 36 (1667681)

1. ดช.อภิภู   นันทไพฑูรย์ 220 บาท

2. ชัชพล อุตตมานนท์ และครอบครัว   5,000 บาท

3 คุณรุ่งนภา บุญเปลี่ยน      500  บาท


4.คุณนงคราญ กิติมานนท์  300 บาท 


5.คุณธราทิพย์ ธรรมประสิทธิ์    300  บาท

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-24 22:14:02


ความคิดเห็นที่ 37 (1667683)

กลุ่ม คุณเล็ก (เพชรสวย) ศรีราชา  โอนเงิน มา 15,500 บาท วันที่ 24/9/56  

ขออนุโมทนากับทุกท่าน (รอ  รายชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์)

รายชื่อและยอดเงินจริง  อยู่ความเห็นที่ 97

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-24 22:23:09


ความคิดเห็นที่ 38 (1667697)

พระฐานวัฒน์ฐานวฑฒโน500บาท

นายนิกรโฮ่งสิทธฺ์800บาท

นายพิทักษ์ภัทสรบุญญา  200บาท

พระครูอดุลย์ธรรมคณี  300บาท

พระธวัชชัยชยวุฑโฒ  200บาท

 ครอบครัวขจรมณี   1000บาท

ขอรับหนังสือ5เล่ม

โอนเงินวันที่19/9/56 3000บาท  

*** ขอรับหนังสือ 5 เล่ม *** ทาง admin ขออนุญาตหักค่าจัดส่งจากยอดเงินโอน

( 3000 - 250 = 2750 บาท ) ถ้าเงินค่าจัดส่งเหลือ จะโอนเป็นเงินทำบุญ 

รบกวนขอที่อยู่ในการจัดส่งด้วย 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิญญากรณ์ชัยสมภาร วันที่ตอบ 2013-09-25 10:21:39


ความคิดเห็นที่ 39 (1667723)
คุณพนม-มะลิ-ล้อมวงษ์และบุตรธิดา-1000บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น นงค์นุช วันที่ตอบ 2013-09-25 16:45:54


ความคิดเห็นที่ 40 (1667779)

1.คุณกิติมา  เศรษฐคมกุล   990  บาท

2.คุณสุพัตรา  เศรษฐคมกุล  990 บาท

3.คุณนฤมล  อินทราเกษตร  100 บาท

4.คุณเนาวรัตน์  จิตะนะ  1,020 บาท

 

รวมยอด 3,100 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-26 16:08:36


ความคิดเห็นที่ 41 (1667780)

1.คุณเสาวลักษณ์  บุญโพธิ์อภิชาติ  2,000 บาท

2. คุณสมชัย   บุญโพธิ์อภิชาติ 2,000 บาท

 

รวมยอดโอน 4,000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-26 16:11:09


ความคิดเห็นที่ 42 (1667781)

1. คุณสุภรัตน์   ศิริพร   2,000 บาท + โอนมาเพิ่ม 3000 บาท = 5000 บาท

2. คุณสมพงษ์ ประสาร 2,000 บาท

3.คุณมนู-คุณสมทรง-คุณจิรัฐ  สุโธ (แก้ไขชื่อให้แล้ว)

   คุณจิรัสย์- คุณกษมา  มาลาวงษ์

   คุณลีละพันธุ์ - คุณสุวิมล - คุณณิษาอร  ตั๊นเจริญ     รวมจำนวนเงิน  1000 บาท  ** ขอรับหนังสือ 3 เล่ม**

  ทาง admin ขออนุญาต หักค่าส่งจากยอด 1000 บาท ( 1000-150 = 850 บาท ) ถ้าเหลือเงินจากค่าส่งจะเป็นเงินทำบุญไปนะคะ

 

 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-26 16:20:01


ความคิดเห็นที่ 43 (1667804)

คุณบำเพ็ญ  การพานิชย์        2500 บาท                    
คุณอุราวรรณ  หลงศิริ      2500 บาท
คุณดุจเดือน  สุภาลูนและครอบครัว     1000 บาท            
คุณชลทิชา  น้ำใจเพ็ชร 1000 บาท
คุณเยาวลักษณ์  บำรุงสุนทรและครอบครัว      300 บาท          
คุณเรือนงาม  แพงศรี    300 บาท
คุณสุกัญญา  คงเกิดผล   300 บาท                               
คุณอภิรญา  เณรพลาย       500 บาท                         
คุณจันทรา  สุรินทราบูรณ์   600 บาท                     
คุณนภาพร  ศักดิ์ติมงคล  และครอบครัว  300 บาท                
คุณยุพิน-คุณรังสรรค์ สมุทรเสนและครอบครัว    200 บาท       
คุณศราวุธ-คุณกนกวรรณ  คลายแสงและครอบครัว     200 บาท
คุณฉะอ้อน  ฬุคามคูหา       200 บาท                             
คุณหนูทัย คำกระจายและครอบครัว   100 บาท                

      

                  

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-26 20:15:19


ความคิดเห็นที่ 44 (1667810)

1.คุณวรรณามนทน์   มัธยมจันทร์  1000 บาท

2.คุณเพ็ญศรี  โตลำมะ   1000 บาท

3.คุณเสถียรธัม  กุลเถกิง 10,000 บาท แก้ไขที่ผิดแล้ว

4.คุณกชพรรณ  ดวงสิริโชติ  2000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-26 22:15:11


ความคิดเห็นที่ 45 (1667812)
ความเห็นที่45รายชื่อที่3พิมพ์นามสกุลผิดครับ ที่ถูกคือ....กุลเถกิง....ก.ไก่..แทน..ล.ลิง..ครับผม
ผู้แสดงความคิดเห็น เสถียรธัม กุลเถกิง วันที่ตอบ 2013-09-26 22:50:06


ความคิดเห็นที่ 46 (1667813)
ความเห็นที่ 42 รายชื่อที่ 3 คุณมนู-คุณสมทราง-คุณจิรัฐ สุโธ คุณสมทรง ไม่มีสระ อา คะ
ผู้แสดงความคิดเห็น กษมา วันที่ตอบ 2013-09-26 23:29:21


ความคิดเห็นที่ 47 (1667818)

คุณสุนทรี  แซ่พัว                  500.00
 คุณจินตนา   องค์วิศิษฐ์                  200.00
คุณอุไร  ปัญญาวงศ์สถาพร                  500.00
คุณปัทมา  ปํญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณสุวิภา  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณยุพา  ปัญญาวงศ์สถาพร                  500.00
คุณชนิสรา  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณเกศนี   ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณปราณี  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณวิศรุต  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณวิศวัส  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
  คุณเห่าจุง  แซ่ตั้ง                  200.00
  คุณโกศล  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
คุณวีระชัย  ปัญญาวงศ์สถาพร                  200.00
 คุณสมโชค  พวงทอง              1,000.00
 คุณศิริพงษ์  ชื่นดารา                  500.00
 คุณสุจินต์    ชื่นดารา              1,000.00

คณะของคุณศิริพงษ์  ชื่นดารา ได้โอนเงินสำหรับส่งหนังสือ 4 เล่มนี้มาให้ต่างหากแล้ว จำนวน 200 บาท (ได้รับแล้ว)

ถ้ามียอดเหลือจากการจัดส่ง จะโอนเป็นเงินทำบุญให้กับทางวัด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-27 01:13:58


ความคิดเห็นที่ 48 (1667819)

คุณศิวโรจน์  ศรีโชคธนกุล  2000 บาท

ต้องการหนังสือ 8 เล่ม ขออนุญาตหักค่าจัดส่ง จากยอดโอน (2000 - 400 = 1600)

เงินเหลือจากการจัดส่งจะเป็นค่าทำบุญเข้าวัด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-27 01:18:59


ความคิดเห็นที่ 49 (1667820)

1.     คุณรัตติกาล  รัตนวิจิตร                                      100   บาท

2.     คุณกุหลาบ  นวลปิด                                          100   บาท

3.     คุณสุวรรณี  ตาลพรศรี                                       100   บาท

4.     คุณธีร์จิตรา  จั่นหยวก                                        100   บาท

5.     คุณศิริพรรณี  วิเศษศรี                                        100   บาท

6.     ด.ช.รัฐศาสตร์  โกสุตันและครอบครัว                       200   บาท

7.     คุณบุญล้ำ  อำมาตย์ไทย                                      1,000  บาท

8.     คุณบังอร-อนุชาติ ทนศิริ                                      500  บาท

9.     คุณประวัติ-สำเนียง  การพานิชย์และครอบครัว            200  บาท

10.คุณบุญมา  การพานิชย์                                        500  บาท

11.คุณกันยา   แสงพรต                                           200  บาท

12.รท.จินดารัตน์-คุณโสภา พันธุ์เมือง                           500  บาท

13.คุณกาญจนา  เพียรสุจริตดี                                    300  บาท

14.คุณจุฑารัตน์  ฐานะวิจิตร                                      200  บาท

15.คุณสถาพร –คุณวิลานี  ศิริภักดี และครอบครัว          1,000  บาท

 

รวม  5,100  บาท

26  กันยายน  2556

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-27 01:38:36


ความคิดเห็นที่ 50 (1667827)

1.คุณแม่บุญศรี   แสนทวีสุข 500 บาท

2.คุณวิทยา - คุณนิสา  แสนทวีสุข 1000 บาท

3.คุณภานุเดช   แสนทวีสุข  500 บาท

4.คุณเภาลีนา  แสนทวีสุข 500 บาท

 

รวม 2500 บาท โอนเงินเช้าวันที่ 27 /9/56

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-27 07:54:17


ความคิดเห็นที่ 51 (1667904)
 คุณ สิริพร เครือจันทร์ และครอบครัว 

ทำบุญ 2,700 บาท

ขอเป็นเจ้าของหนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม (โอนเงิน 50 บาทเผื่อแล้วนะคะ)

โอนเงิน 2,750.83 บาท วันที่ 27/09/13 เวลา 9 โมงเช้า
(เศษ 83 สตางค์สำหรับเช็คความถูกต้องค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-28 13:54:31


ความคิดเห็นที่ 52 (1667905)
ผมได้โอนเงิน ผ่าน ATM  เป็น จำนวนเงิน  1100 บาท ในวันที่ 27/9/56  ครับ เวลา 08.22 น.ครับ

คุณเนาวรัตน์,คุณสุทธิพร,  คุณวรพจน์,  คุณสุรศักดิ์  คงเพ็ชร์

และขอรับ หนังสือ จำนวน 2  เล่มครับ 
  ส่งตามที่อยู่ 
 คุณสุทธิพร  คงเพ็ชร์ 
  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  205 ม.3 ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-28 13:57:13


ความคิดเห็นที่ 53 (1667906)

คุณแม่สมาน  ฐานวิเศษ 500 บาท  โอนวันที่ 27/9/56 เวลา 10.00 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-28 14:03:03


ความคิดเห็นที่ 54 (1667932)

1.คุณดารัตน์  เสียงหลาย  2000 บาท

2.คุณสุภาภรณ์  แซ่อึ้ง 500 บาท

3.คุณรุ่งทิวา สหธนานนท์ - ดช.สุกฤษ - ดช.ธนัท - ดญ.ธนภร  พรรณประภาศรี 1000 บาท แก้ไขที่ผิดให้แล้ว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2013-09-29 09:59:57


ความคิดเห็นที่ 55 (1667933)
อุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ 500 ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และ ภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์ 500 (เพิ่มเติม) โอนเมื่อ 27 กันยายน
ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสวลี วันที่ตอบ 2013-09-29 10:09:26


ความคิดเห็นที่ 56 (1667934)

แจ้งทำบุญหนังสือสวดมนต์เพิ่มเติม คือ

1) อุไรรัตน์ วิจารณกรณ์ 500 / ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์ 500 (เพิ่มเติมจากที่ทำบุญโดยตรงกับหลวงตาที่สวนโมกข์ ตามที่แสดงในความเห็นที่ 7 ลำดับที่ 19 และ 20)

 2) ขอรับหนังสือเพิ่มเติมอีก 3 เล่ม (เดิมขอไว้ 5 เล่ม) เป็นทั้งหมด 8 เล่ม

ขอให้จัดส่งที่ : นางสาวภัสวลี นิติเกษตรสุนทร

657/68 ซอยนิติเขต ถนนจรัญสนิทวงศ (41) .

เขตอรุณอัมรินทร์ แขวงบางบำหรุ กทม.

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสวลี วันที่ตอบ 2013-09-29 10:23:38


ความคิดเห็นที่ 57 (1667999)
ร่วมทำบุญหนังสือสวดมนต์ 1,000 บาทค่ะ
ชื่อ นางวรงค์อร  ดวงรัตน์ และครอบครัว
โอนเงินวันที่ 30 ก.ย. 56 เวลา 11.07 น.
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-30 14:56:02


ความคิดเห็นที่ 58 (1668000)
ชื่อ                                            ชัชพล อุตตมานนท์
อีเมล์                                        chatpolu@hotmail.com
ที่อยู่                                         6 ซอย 16 เสรี 1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทร                                 081-480-7858
จำนวน                                     1 เล่ม
ชื่ออยู่ในความเห็นที่              36
โอนเงิน                                    50 บาท เมื่อวันที่ 27/09/13 เวลา 12:42 ตามเอกสารแนบ
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-30 14:58:08


ความคิดเห็นที่ 59 (1668001)
คุณชาลี  จำรูญโรจน์ และครอบครัว 2000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-30 15:11:51


ความคิดเห็นที่ 60 (1668003)

โอนเงินเพื่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ตามไฟล์ที่แนบมา

 

ดิฉันขอแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนเงินบริจาคดังต่อไปนี้ค่ะ

1.     คุณณัฐฐินี พิทยศิริ                        2,000 บาท

2.     คุณธันยพร รุ่งเรืองฤทธิ์      100  บาท

3.     คุณนิศากร พันละดี           100  บาท

4.     คุณอมรา สระแก้ว                        100  บาท

5.     คุณไพโรจน์ และคุณยิ่วเคี้ยม สันติเฟื่องกุล       1,000 บาท

6.     คุณทศพร สันติเฟื่องกุล                                1,000 บาท

7.     คุณพรชัย, คุณรัชนีกร และดช. พุทธินันท์ สันติเฟื่องกุล    1,000 บาท

8.     คุณสาวิตรี, ดญ. รุจิรา ไพศาล, คุณพิเชษฐ์ และคุณนารีรัตน์  โชคบำรุงศิลป์  1,000 บาท

9.     คุณประเทือง, คุณสมรวม, คุณมาลัย, คุณอาภากร ทรงแสงปัญญากุล, ดช.พีรวัส และดช.ธัญยธรณ์ สันติเฟื่องกุล   500 บาท

10.                        .. กนกพร โชติปาล    1,000 บาท

11.                        .. พิชยา   โชติปาล    1,000 บาท

12.                        ..ณัฐฌาย์ หาญชำนิ    300 บาท

13.                        ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม       900 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-09-30 15:23:52


ความคิดเห็นที่ 61 (1668019)
พระใบฎีกาปฏิญญากรณ์ ภูริวฑฺฒโน(ชัยสมภาร) วัดบ้านโฮ่งหลวง เลขที่ 05 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทร 090 9018115
ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิญญากรณ์ชัยสมภาร (kaisupakorn-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-30 19:26:08


ความคิดเห็นที่ 62 (1668071)
พ.ต.ต.ชวนันท์  กิตติชัยวัชร 3,000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-01 14:17:30


ความคิดเห็นที่ 63 (1668074)
กะทิได้โอนเงินทำบุญร่วมจัดทำหนังสือสวดมนต์ ตามรายชื่อ-จำนวนเงินดังนี้นะคะ

1.คุณนิสานาถ รัตนนาคินทร์ จำนวน 1,000 บาท
2.คุณสมจิต  พวงสมบัติ  จำนวน 1,000 บาท
3. คุณธนานุช  ชัยกิตติศิลป์ จำนวน 1,000 บาท
4. คุณนวรัตน์  ตีรประเสริฐ จำนวน 1,000 บาท
5. คุณวิลาวัลย์  บุญจันทร์ จำนวน 1,000 บาท

รวมโอนพร้อมกัน 5,000 บาท ตาม slip pay-in ในเอกสารแนบนะคะ 

ขอบคุณค่ะ 
กะทิ 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-01 14:35:08


ความคิดเห็นที่ 64 (1668109)
ความเห็นที่54จากดช.ธนภรเป็นดญ.ธนภรค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิวา วันที่ตอบ 2013-10-02 00:01:25


ความคิดเห็นที่ 65 (1668139)

ความคิดเห็นที่29ขอหนังสือสวดมนต์4เล่ม

ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ

คลินิกทันตกรรมไฮเดนท์

87/1 ซ. สุขาอุปถัมภ์ 7

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ขอบคุณค่ะ

Admin ขออนุญาต หักค่าจัดส่งพัสดุจากยอดเงินโอน 5000 - 200 = 4800 บาท

เงินร่วมสมทบจะเป็น 4800 บาท

ถ้าเงินจัดส่งเหลือ จะนำสมทบเป็นเงินทำบุญให้วัด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์จิรา บุดดาดี (Suchness 1972-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-02 13:11:16


ความคิดเห็นที่ 66 (1668145)
1.  ครอบครัวภาระราชและครอบครัวกายกูล   1000 บาท

2.   ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  1000 บาท

 


ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:02:59


ความคิดเห็นที่ 67 (1668147)

1. คุณศุภากร  ขุนแผ้ว 400 บาท

2. คุณวีรพงศ์  และ คุณนุชนาถ   รัตนบานชื่น 5000 บาท โอน วันที่ 27/9

3. คุณชิษณี  ควรฤาชัย และ คุณสราวุฒิ  เรืองสุธรรม 108 บาท

4. คุณนันทพร  เทพภูษาวัฒนา และ คุณศุภวรรณ  สัตย์เจริญ  200 บาท

5. คุณชาลี  จำรูญโรจน์ และครอบครัว 2000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:09:16


ความคิดเห็นที่ 68 (1668148)
ลำดับที่ ชื่อ จำนวนเงิน ค่าจัดส่งหนังสือ
1   นางกนกพร     เงินเนย          500.00                  50.00
2   นางสาวณัฐสุดา   เงินเนย          500.00  
3   นายพนม   เงินเนย          300.00  
4   นางสุนีย์   พูนภักดี          300.00                  50.00
5   นายเกรียงศักดิ์   องค์อักษรศิลป์          500.00  
6   ด.ญ.วิรากร    ฟางสะอาด          200.00  
    รวมเป็นเงิน      2,300.00               100.00
         
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    2,400.00  
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:10:42


ความคิดเห็นที่ 69 (1668151)
ตามแนบ คือ ใบโอนเงินจำนวน 5,550 บาท เพื่อร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์และค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
 
1. ร่วมจัดพิมพ์ถวายวัดป่าโสมพนัส 5,100 บาท จาก
นายประวิทย์-นางสุชิน ปองตระกูลและบุตรธิดา 2,500 บาท
นายบุญช่วย-เด็กชายบุญนะโม ชาญสตบุตรและนางสาวปวีณา ปองตระกูล 2,500 บาท
คุณจริญทิพย์ อุดมชัยรัศมี 100 บาท
 
2. ขอรับหนังสือ 3 เล่ม สมทบค่าจัดพิมพ์เพิ่ม 300 บาทสำหรับ 3 เล่ม 
และค่าส่งไปรษณีย์เล่มละ 50 บาท รวมเป็น 450 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 5,100 + 450 = 5,550 บาทค่ะ

กรุณาส่งหนังสือมาที่
คุณปวีณา ปองตระกูล
57/22 ซอยสวนผัก 29 ถนนสวนผัก
แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:17:52


ความคิดเห็นที่ 70 (1668152)

ชินาลัย คำชมภู-ประศานต์ กล้ากลาง
500 บาท
โอนวันที่ 1 ตุลาคม  16.55 ค่ะ
ขอรับหนังสือ 1 เล่ม

ชินาลัย คำชมภู
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (แผนกอนุบาล)
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

 

Admin ขออนุญาต หักค่าจัดส่งหนังสือ 1 เล่มจาก ยอดเงินโอน 500 - 50 = 450 บาท

เงินสมทบยอด 450 บาท ถ้าเงินเหลือจากค่าจัดส่ง จะนำเป็นเงินทำบุญให้กับทางวัด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:21:12


ความคิดเห็นที่ 71 (1668153)
คุณสิริชัย  - ด.ญ.ปุณิกา  สุเมธวรกุล - คุณชมพูนุท  สามารถ 400 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:33:25


ความคิดเห็นที่ 72 (1668154)

จากทีม รพ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ยอดเงิน 1650 บาท

1.คุณกนกวรรณ  บุระเนตร  500 บาท

2.ทพ.อาวุธ  เจียมศรีพงษ์ 500 บาท

3.คุณศกุลรัตน์  โยตะสิงห์ 500 บาท

4.คุณวิมลมาศ  ขวาธิจักร  100 บาท

5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-02 14:53:52


ความคิดเห็นที่ 73 (1668205)
สืบเนื่องจากความเห็นที่7 ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และภัทรานิษฐ์ กิตติพิมลรัตน์ สมทบทุนจัดพิมพ์เพิ่มเติม 500 บาท โอนเมื่อ 27 กันยายน
ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสวลี วันที่ตอบ 2013-10-03 09:58:56


ความคิดเห็นที่ 74 (1668228)
ความเห็นที่ 7 (1667086) 16. คุณอดิศิกดิ์ นองเจริญ อดิศิกดิ์ เปลี่ยนเป็น อดิศักดิ์ ค่ะ ๒๐๐ บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ สิงห์สา (sjsing-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-03 13:51:19


ความคิดเห็นที่ 75 (1668229)
ความเห็นที่ 7 (1667086) 12. คุณกายมณี พลกุล (ชื่อ กาบมณี พลกุล ค่ะ) ๒๐๐ บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ สิงห์สา (sjsing-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-03 13:53:52


ความคิดเห็นที่ 76 (1668233)

"กลุ่มเพื่อนพระ" 3500 บาท

สมทบในนามพระเอกวีร์

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-03 14:14:24


ความคิดเห็นที่ 77 (1668234)

1.คุณพงษ์ชัย - อารเพ็ญ  วนาธนสุวรรณ  3000 บาท

2.คุณดลฤดี   3000 บาท

3.คุณขนิษฐา  ทองมีค้า  625 บาท

4.คุณนันทกร  อัมระปาล  500 บาท

5.ดญ.กันย์ - กันตา  ชัยลาภศิริ  375 บาท

6.คุณสุดา  อนุชิต  500 บาท

 

ยอดโอน 8000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-03 14:24:32


ความคิดเห็นที่ 78 (1668235)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จาก มุกดาหาร 500 บาท

ร่วมเป็นเจ้าของ 1 เล่ม Admin ขออนุญาตหักค่าจัดส่งจากยอดโอน 500 - 50 = 450 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-03 14:27:05


ความคิดเห็นที่ 79 (1668236)

ยอดโอน 5800 บาท จากครอบครัวสัตยากวี

คุณพงษ์ธิภา - คุณพนิดา - คุณศันต์ศินันท์ - คุณพจนีย์  สัตยากวี อุทิศให้ นายชัยโรจน์  สัตยากวี 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-03 14:30:01


ความคิดเห็นที่ 80 (1668329)

แก้ไขชื่อผู้ร่วมบุญในความเห็นที่ 7 (1667086) รวมมีแก้ไขชื่อ ดังนี้ค่ะ 12.คุณกายมณี พลกุล แก้เป็น คุณกาบมณี พลกุล ค่ะ ๒๐๐ บาท 16.คุณอดิศิกดิ์ นองเจริญ แก้เป็น คุณอดิศักดิ์ นองเจริญ ค่ะ ๒๐๐ บาท 17.คุณพร นองเจริญ - แก้เป็น คุณอัมพร นองเจริญ ค่ะ ๒๐๐ บาท

แก้ไขชื่อที่ผิดให้แล้วคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ สิงห์สา วันที่ตอบ 2013-10-04 15:03:02


ความคิดเห็นที่ 81 (1668363)

ผมได้โอนค่าทำหนังสือสวดมนต์นะครับทั้งหมด 2,500

ชื่อ เอนก เพิ่มพูลและครอบครัว 1000 รับหนังสือ 3 เล่ม  (1000 - 150 = 850 บาท)

คุณสกัน พรหมหอม 1000 บาท รับหนังสือ 1 เล่ม  (1000 - 50 = 950 บาท)

คุณรุ่งโรจน์ ดีก้องเสียง 500 บาท รับหนังสือ 1 เล่ม (500 - 50 = 450 บาท)

รวมยอดสมทบทำหนังสือ 2,250 บาท

แจ้งที่อยู่ทางเมล์แล้วครับ รวมหนังสือ 5 เล่ม ค่าส่งหักจากค่าทำหนังสือเลยนะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เอนก (anekpp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-05 07:03:33


ความคิดเห็นที่ 82 (1668364)
คุณธนเสฏฐ์-คุณศิริพิม สงสิริพันธ์ พร้อมครอบครัว 500 บาทขอรับหนังสือ 1 เล่ม จะไปรับที่วัดป่ามหาปัญโญ
ผู้แสดงความคิดเห็น nk_เชียงใหม่ วันที่ตอบ 2013-10-05 09:20:47


ความคิดเห็นที่ 83 (1668391)
ขอร่วมทำบุญค่าหนังสือสวดมนต์นะคะ
รวมยอด 15,500 บ.ค่ะ (ไม่ขอรับหนังสือค่ะ)
โอนวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 ช่วงบ่ายๆค่ะ
จาก ก้อย-อิ่มเอม, กุง-มินนี่, เจียน-เอพริล, เจียว-แพดเม่, ซัง-ณภัทร, ดาว-เพลิน, ตุ๊กตา-หย่าเฟิร์น, ตุ๊กตา-หย่งคัง, นี-เพนนี, แนน-ลีลี่, นิ้ง-ปรัชญ์, เบล-แพม, มุก-แพรวา, เอ-เอมมี่, เอ๋-เฟิ่น, เอ๋-แทนนี่, อุ๋ม-โทรฟี่
ผู้แสดงความคิดเห็น Penny007 วันที่ตอบ 2013-10-05 20:31:55


ความคิดเห็นที่ 84 (1668431)
คุณนิตยา เมืองนาคพร้อมครอบครัว
ร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ซึ่งได้ทำการโอนผ่านตู้ ATM เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 เวลา 20:25

ขอรับหนังสือจำนวน 1 เล่มค่ะ
ที่อยู่ในการจัดส่ง
คุณนิตยา เมืองนาค (ห้อง 6304)
เลขที่ 200 หมู่ 5 ต.บางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
 
ขออนุญาตหักค่าจัดส่งจากยอดโอน 1000 - 50 = 950 บาท
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:04:26


ความคิดเห็นที่ 85 (1668432)
วันนี้ ( 4/10/56 ) ดิฉันได้โอนเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ " ทำวัตรเช้า-เย็น แปล "
เป็นจำนวนเงิน  1,100.00  บาท ในจำนวนนี้ได้รวมค่าจัดส่งหนังสือ 2 เล่ม@ละ 50.00 บาท ( = 100.00 )
 
คุณวรรณี  เนตรปฐมพรกิจ และครอบครัว
ที่อยู่เพื่อจัดส่ง :  7/24-25 หจก.สหสถาพร  ซ.รัชดาภิเษก 19  ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ
                            แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กทม. 10600
 
 
ยอดเงินสมทบจัดทำหนังสือ 1000 บาท
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:08:08


ความคิดเห็นที่ 86 (1668433)

คุณปราโมทย์ - คุณบุษบง สุขสมพร และครอบครัว จำนวนเงิน 3000บาท

 

โอนวันที่ 5/10/56

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:09:36


ความคิดเห็นที่ 87 (1668434)

จำนวน 2,000.-
คุณ มาริสา. อนันตกูล
Rassaporn Niyomtrong 

โอนวันที่ 4/10/56 08.52

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:13:12


ความคิดเห็นที่ 88 (1668436)

ดิฉันฝากเงินเข้าบัญชี วันนี้ 4 ตค ประมาณเที่ยงครึ่ง จำนวน 250 บาท
ร่วมพิมพ์สองเล่ม ขอให้ส่งให้ 1 เล่มค่ะ


ส่งมาที่ คุณสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
กลุ่มนิติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามหก
สามเสนใน พญาไท 
กทม 10400 ค่ะ


เดิมดิฉันได้ร่วมพิมพ์ไว้จำนวน 1 เล่มค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
สุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:14:53


ความคิดเห็นที่ 89 (1668437)

ผู้ร่วมพิมพ์หนังสือจาก ศรีราชา จ.ชลบุรี

 จำนวน 23 ท่าน  รอไฟล์รายชื่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:22:17


ความคิดเห็นที่ 90 (1668439)

จากกลุ่ม คุณเต้ง ยอดเงินโอน 16200 บาท รับหนังสือ 4 เล่ม ค่าโอนส่งมาแล้ว

 

1. คุณสุนี  วิจิตรานนท์ 5000 บาท

2.คุณสุธัญญะ  วิจิตรานนท์ 3000 บาท

3.คุณดารัตน์  ฟิซเซอร์ 2000 บาท

4.พระฐานะนันโท 2000 บาท

5.คุณณรายุ - คุณสุพินดา - ดญ.ณรดา - ดช.ทินบดี พิทยาปรีชานนท์ 4000 บาท

 

ส่งหนังสือมาที่

คุณณรายุ  พิทยาปรีชานนท์

37 ซอย 7 แยก 2

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 19:46:38


ความคิดเห็นที่ 91 (1668447)

คุณวัฒนา - คุณภัทรานุช  โฆษิตเจริญกุล และครอบครัว 1000 บาท ขอรับหนังสือ 2 เล่ม

หักค่าจัดส่ง 1000 - 100 = 900 บาท

ยอดเงินสมทบ 900 บาท

จัดส่งหนังสือไปที่

77/478 วอเตอร์ฟอรด ซอยภูมิจิตร ถ.สุขุมวิท 46

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 21:12:27


ความคิดเห็นที่ 92 (1668448)

1. คุณประไพพันธ์  แดงใจ 3000 บาท

2.คุณอ้อย รพ.จุฬา 6000 บาท

3. น.อ.วิเชียร  5000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 21:14:40


ความคิดเห็นที่ 93 (1668449)

กลุ่มน้องเอม

1.คุณกชพร  เกษมวรพล 500 บาท

2.คุณพิชิต - คุณนิชาภา  ชวเลิศสกุล  900 บาท

3.คุณปิยวัชญ์  อัศวชัยพร  300 บาท

4.คุณปิยมาศ  อัศวชัยพร  500 บาท

5.คุณเฌอภา  วชิระชยากร  200 บาท

6.ว่าที่ ร.ต.วิทวัส  ประสารไทย  100 บาท

7.อุทิศให้คุณตา  จ.ส.อ.มาสก  บรรจบสุข  100 บาท

8.คุณลัดดาวัลย์  เซี่ยงฉิน  100 บาท

9.อุทิศให้ คุณแม่ปริ่ง  คำแผง  200 บาท

10.คุณอภิวัชร์ -คุณวาสนา  รอดชำ  และครอบครัว 200 บาท

11.คุณสัญชัย  วณิชชากรกุล และครอบครัว 300 บาท

12.คุณฐิติมา  เมธิโยธิน และครอบครัว 300 บาท

13.ด.ช.ชบุตม์  - ด.ญ.ปรณิสรา  - ด.ญ.จิณณ์ณิชา  ชวเลิศสกุล  600 บาท

14.คุณธันยาภัทร์ - ด.ช.ภคิน - ดญ.กฤตานุช อัศวชัยพร 500 บาท

รวมเงินทั้งหมด 4800 บาท

ต้องการรับ 15 เล่ม ได้จ่ายค่าจัดส่งมาให้จำนวน  2250 บาท

คุณนิชาภา  ชวเลิศสกุล

448 ม.วราธรวิลล์ ซ.4

ถ.พัฒนาการ ซ. 44 แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพ 10250

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 21:26:48


ความคิดเห็นที่ 94 (1668450)

คุณรัตน์ฤดี  สิทธิสินธุ์ และ ด.ช.ฐิติบดี  เลิศถาวรกิจ และครอบครัว 1000 บาท

ขอรับหนังสือ 4 เล่ม  1000 - 200 = 800 บาท

ยอดเงินสมทบ 800 บาท

ส่งหนังสือไปที่

คุณรัตน์ฤดี  สินธิสินธุ์

77/478 วอเตอร์ฟอรด ซอยภูมิจิตร ถ.สุขุมวิท 46

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-06 21:33:52


ความคิดเห็นที่ 95 (1668470)

คุณจริยา  สุโข จาก รพ.โพนนาแก้ว 1000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-07 11:13:08


ความคิดเห็นที่ 96 (1668538)

คุณปรมาพร  ไทยเอื้อ  5000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-08 07:26:55


ความคิดเห็นที่ 97 (1668539)

กลุ่มคุณเล็ก จากศรีราชา

ยอดเงินโอนทั้งหมด  22870 บาท

คุณจันทรา ปทุมวัฒนเวทย์ อุทิศให้ คุณแม่ใหม่ และนายจิวให้ แซ่จึง 10000
คุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ และครอบครัว 5000
คุณอัญชลี เกตุจรุง ,นางปิยนุช จำนงค์ผล และครอบครัว 600
คุณแทนไท ธนกนก และครอบครัว 100
คุณจตุรงค์ พิพัฒน์พงค์ทวี และครอบครัว 100
คุณทาทัต ธนกนก และครอบครัว 300
คุณจิรัฐิ สมบัติทิพย์ และครอบครัว 100
คุณทินกร สำเภาแก้ว และครอบครัว 100
คุณพงษ์ศิริ จิรางค์กูร และครอบครัว 100
คุณนฤมล บุญมูล และครอบครัว 200
คุณธนบดี เจิรญพิริยะกิจ และครอบครัว 100
คุณพรดนัย ขันติ และครอบครัว 100
คุณธนพนธ์  เดชจิระกุล และครอบครัว 100
ครอบครัว ศุภธีระนนท์ 500
ครอบครัว กังวิวรรธน์ และ สุวรรณศักดิ์ชัย 500
คุณมาโนช อุ่นตระกูลทอง นางสุธารส ชะเอม และบุตร 1000
คุณจันทร์จิรา ปทุมวัฒนเวทย์  1000
คุณจุไรพร ปทุมวัฒนเวทย์  570
คุณบุรินทร์ ปทุมวัฒนเวทย์ และครอบครัว 500
คุณบดินทร์ ปทุมวัฒนเวทย์ และครอบครัว 500
ครอบครัว ร้านห้วยปราบค้าวัสดุ 1000
คุณสุภาพร สุเฌอ และครอบครัว 200
คุณภารดี ศิริมาสกุล และครอบครัว 200

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-08 07:31:36


ความคิดเห็นที่ 98 (1668541)

พิชาพัทธ์ นราศิริวรกิตติ์

ฐิตารีย์ จันทร์ยะคาร 

1000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-08 07:34:42


ความคิดเห็นที่ 99 (1668600)
ร่วมบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 3,000 บาท โอนเงินวันที่ 30/09/2013 1702 คุณอนันต์ พัฒนะธเนศและครอบครัว
ผู้แสดงความคิดเห็น อนันต์ พัฒนะธเนศ (pattana99-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-08 22:37:04


ความคิดเห็นที่ 100 (1668616)
โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์         15,000
คุณวิไลสุรางค์ - ศิศิรี  แพทยชีพ            3,000
 คุณรุจิรัตน์  เพิ่มสุขลาภ - ดช.จิรโชติ  เอกพงษ์พิสิฐ             1,000
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2013-10-09 09:00:01

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658