dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


ค่ายธุดงควัตร "ภูผาแด่น" จ.สกลนคร article

          

           ภูผาแด่น เป็นวัดร้างที่อยู่บนเขา อยู่ในเขต อ.เต่างอย จ.สกลนคร ถ้าออกจากสกลนครเดินทางไปโดยทางรถยนต์ไปทางอำเภอเต่างอย ถึงบ้านกับแก้เลี้ยวขวาขับไปสักระยะหนึ่งจะเห็นป้ายทางไปวัดภูผาแด่น รถขึ้นไปไม่ได้ต้องจอดที่ตีนภู แล้วเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 4-5 กิโลเมตร

         เนื่องจากการเข้าค่ายครั้งนี้จะต้องอยู่เป็นเดือนจึงต้องมีการเตรียมของใช้จำเป็น เช่น อาหาร เทียนไข  ถ่านไฟฉาย ของใช้จำเป็นต่างๆ ทั้งพระและโยมจึงต้องช่วยกันขนสัมภาระกันหลายเที่ยว    พระที่ไปทั้งหมด 17 รูป แม่ชีและโยมอีก2คน คน และโยมผู้ชายอีก 3 คน

    การไปเข้าค่ายครั้งนี้หลวงตาจะให้ปฏิบัติเข้มโดยที่พระไม่ต้องลงมาบิณฑบาตรจะมีแม่ชีและโยมอีก1-2คนเป็นคนทำอาหารโดยท่านจะกำหนดเวลาให้ทำอาหารส่วนเวลาที่เหลือให้ปปฏิบัติ 

         ข้างบนจะมีศาลาเก่าๆ มีแต่หลังคาอยู่หลังหนึ่ง เอาไว้รับอาหารเช้า มีกุฏิอยู่ 2หลัง มีเรือนสำหรับทำครัว 1 หลัง มีห้องน้ำ 2 ห้องที่ยังใช้การได้ดีไว้ให้โยมใช้ มีศาลาอยู่ตรงหน้าผาอีก 1หลัง ที่ภูผาแด่นน้ำจะดีมากจะมีน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดตกลงมาจากหน้าผาทั้งปีใช้เป็นทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ได้เป็นอย่างดี พระอาจารย์ให้ต่อแป๊บน้ำลงมาถึงที่ทำครัวและห้องน้ำ ท่านไม่อนุญาตให้พระมาใช้ห้องน้ำ แต่ละท่านต้องขุดห้องส้วมส่วนตัวโดยพระอาจารย์จะเป็นผู้สอนวิธีการเรียนรู้ที่จะอยู่ในป่า  สำหรับการสรงน้ำก็ให้กักน้ำธรรมชาติเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้สำหรับสรง ในวันแรกๆก็จะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ โดยท่านจะแบ่งพระเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเตรียมสถานที่พัก อีกกลุ่มเมื่อขนของเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปวัดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่ขาดเหลือ หรือซื้อเพิ่มเติม

         สถานที่พักของท่านจะสัปปายะดีมาก เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันก็เลยไม่โดนแดดได้ร่มดีทั้งวัน มีแต่จะมีลมโกรกมากเกินไป ในตอนกลางวันอากาศจะสบายๆพอตกกลางคืนจนถึงเช้าจะหนาวมาก ซึ่งแต่ละท่านก็ต้องหาความพอดีของตนเอง สถานที่จะเป็นส่วนตัวจะอยู่ห่างๆกัน ถ้าตอนกลางคืนก็คงพอจะมองเห็นแสงเทียน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ต้นไม้ ดวงดาว และตนเอง 

         ที่ปฏิบัติของท่านแต่ละรูปน่าได้อารมณ์ปฏิบัติดีมาก บางท่านจะอยู่ในซอกหินใช้ก้อนหินใหญ่เป็นที่กำบังลม ทางเดินจงกรมของบางท่านอยู่บนก้อนหินก็มี ท่านคงจะเอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศก็อาจเป็นได้ อยู่ในป่าก็หนีไม่พ้นสัตว์เลื้อยคลานแต่ละท่านก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะให้ชีวิตรอดกลับมา พอปฏิบัติไปได้ครึ่งทางหลวงท่านก็ให้หยุดพัก1วันพาไปธุดงค์สำรวจเขาและสำรวจเส้นทางที่จะใช้ธุดงค์กลับวัด ซึ่งเป็นการให้พระได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยอีกทางหนึ่ง มาถึงตอนนี้คงพอมองเห็นภาพสถานที่เข้าค่ายปฏิบัติได้พอสมควร

 

 
ค่ายธุดงควัตร

โครงการเข้าค่ายธุดงควัตร article
รายงานอารมณ์ จาก ภูผาแด่น article
ค่ายธุดงควัตร "ภูลังกา" จ.หนองคาย article
บันทึกธรรม จาก ภูลังกา โดยส.มหาปญฺโญภิกขุ article
บรรยายธรรมarticleศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658