dot
dot
dot
bulletวิธีเจริญสติ
bulletทำไมต้องเจริญสติด้วย "การเคลื่อนไหว"
bulletการเจริญสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
dot
dot
bulletวัตถุประสงค์
bulletระเบียบปฏิบัติ
bulletตารางเวลางานอบรม
bulletหลักสูตรปฏิบัติธรรม
bulletการเดินทาง
dot
dot
bulletแนะเส้นทางธรรม ประจำวันอาทิตย์
bulletบทกลอนสอนจิต ชีวิตกับธรรม
bulletคมธรรม คำปัญญา
dot
dot
bulletหนังสือ
bulletวิดีทัศน์
bulletเสียงธรรม
bulletธรรมทาน
dot
dot
bulletค่ายธุดงควัตร
bulletสังเวียนนักท่องกรรมฐาน
bulletรายงานอารมณ์
bulletบันทึกจากใจ
dot
dot
bulletหลวงตา นานาจิตตัง
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 1
bulletบันทึก เมื่อครั้งหลวงตาอาพาธ 2
bulletคุณหมอพาเที่ยววัด ท่องธรรม


ข้อมูลวัดป่ามหาปัญโญ


สังเวียนนักท่องกรรมฐาน

 
ประสบการณ์เจริญสติจากญาติธรรม วัดป่าโสมพนัส

เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการถอดเสียงจากวิดีทัศน์ที่ได้บันทึกไว้หลังจากที่ได้ฝึกการเจริญสติเป็นเวลา 7วันผ่านไปแล้ว ถูกผิด ดีไม่ดีอย่างไร ขอนำมาเสนอไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใด และขอขอบคุณผู้เป็นเจ้าของเรื่องทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.

 สติ...รหัสลับสู่พุทธะ

 รู้ด้วยปัญญา ชีวิตนี้มันคืออะไร

 ประสบการณ์ฝึกสติครั้งแรก

 ขอฝากใจไปโดยสารด้วยคน

 ได้รูปนามคือได้ใจตัวเองกลับมา

 ประสบการณ์ฝึกจิตตอนปิดเทอม

 แสงไฟส่องทาง แสง"เทียน"ส่องใจ

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-704658